Pogon za sterilizaciju medicinskih sredstava i ostalih proizvoda opšte upotrebe koji su podložni sterilizaciji bazira se na sterilizaciji gasom ETILEN OKSIDOM. Sterilizator sa etilen oksidom je posebna jedinica za sterilizaciju, u kojoj gas pod određenom temperaturom, pritiskom i vlažnošću vrši  sterilizaciju materija unutar komore sterilizatora.

U poređenju sa tradicionalnim metodom sterilizacije parom pod pritiskom, ovaj proces sterilizaije ima veću moć prodiranja, širi spektar sterilizacije i bolji efekat. Ne oštećuje materijale, dok ostvaruje efekat pri relativnoj niskoj temperaturi, vlažnosti I pritisku. Deluje na širok spektar mikroorganizama.

Primena sterilizatora:

Medicinska sredstva (Injektori, transfuzioni sistemi, hiruške rukavice, kateteri, sistemi za oksigenoterapiju i dr.)

Medicinski aparati (Endoskopi, pejsmejkeri, stomatološka oprema, life support aparati i dr.)

Sanitarni proizvodi (Salvete, maramice, čačkalice i dr.)

Lekovi (pojedini preparati i inkapsulirani lekovi )

Kulturna dobra I novac (Istorijske relikvije, biljni I životinjski uzorci, dokumenta, arihive, slike I novčići)

Tekstil (Odeća, koža, krzno, tkanine)

Plastika

Instrumenti i merači (Elektronski instrumenti, optički instrumenti, snimači I telefonski setovi)

Hemikalije (Parfemi, poliester I sintetska vlakna)