Galenika Pharmacia raspolaže sektorom kontrole kvaliteta. U okviru laboratorije za kontrolu kvaliteta vrše se ispitivanja:

Medicinskih sredstava

Kozmetičkih proizvoda

Predmeta opšte upotrebe

Hrane