Galenika Pharmacia

Galenika Pharmacia je kompanija usmerena ka budućnosti i novim tehnologijama u zdravstvu a za cilj ima unapređenje kvaliteta života.

Nakon perioda intenzivnog rada i razvoja uspeli smo da obezbedimo lidersku poziciju na tržištu. Uspešnost kompanije na duži rok za nas znači biti ekološki i socijalno odgovorna kompanija, biti u mogućnosti da ostvarivanjem po- slovnog uspeha doprinesemo društvu i zaštiti životne sredine.

Naše delatnosti

Proizvodnja sterilnih i nesterilnih kompresa, flastera, hanzaplasta i drugog zavojnog materijala

Distribucija medicinskih sredstava na teritoriji Republike Srbije i okolnih zemalja

Pogon za sterilizaciju medicinskih sredstava i ostalih proizvoda opšte upotrebe koji su podložni sterilizaciji

Sektor kontrole kvaliteta medicinskih sredstava, kozmetičkih proizvoda, predmeta opšte upotrebe kao i hrane

Kompletna procedura prikupljanja, transporta i tretmana farmaceutskog,medicinskog i laboratoriskog otpada

Naše delatnosti

Proizvodnja

Proizvodnja sterilnih i nesterilnih kompresa, flastera, hanzaplasta i drugog zavojnog materijala

Distribucija

Distribucija medicinskih sredstava na teritoriji Republike Srbije i okolnih zemalja

Sterilizacija

Pogon za sterilizaciju medicinskih sredstava i ostalih proizvoda opšte upotrebe koji su podložni sterilizaciji

Kontrola kvaliteta

Sektor kontrole kvaliteta medicinskih sredstava, kozmetičkih proizvoda, predmeta opšte upotrebe kao i hrane

Sakupljanje i tretman otpada

Kompletna procedura prikupljanja, transporta i tretmana farmaceutskog,medicinskog i laboratoriskog otpada

Kategorije proizvoda

Sterlni proizvodi

Grupa sterilnih medicinskih sredstava 1-s klase, za jednokratnu upotrebu koji se upotrebljavaju u generalnom tretmanu rana.

Galaluplast

Sterilni proizvodi moderne i inovativne tehnologije. Pogodni za direktno aplikovanje na rane i opekotine.

Nesterilni proizvodi

Grupa nesterilnih medicinskih sredstava I klase za jednokratnu upotrebu.

Zavoji

Grupa nesterilnih sredstava I klase za jednokratnu upotrebu, proizvedena prema visokim standardima. 

Flasteri

Proizvodi su namenjeni za učvršćivanje zavoja na koži. Dobro prijanjaju i omogućavaju koži da diše.

Hanzaplast

Proizvodi su izrađeni od perforirane, plastične trake koja je homogeno premazana hipoalergijskim lepkom.

Galacapsicum

Perforirani flaster na bazi kapsaicina dizajniran tako da postepeno oslobađa lekovitu supastancu u periodu od 48h.

Vata

Grupa nesterilnih medicinskih proizvoda I klase, za jednokratnu upotrebu. Velika moć upijanja, široka primena u kozmetičke i medicinske svrhe.

Auto apoteka

Komplet za prvu pomoć u motornim vozilima. Proizveden po važećem standardu SRPS Z.B2.001, u dve varijante.

TT1 full

Kompleti za prvu pomoć

Na osnovu Zakona o bezbednosti zdravlja na radu sve Pravna lica na teritoriji Srbije su u obavezi da poseduju komplet za pružanje prve pomoći koji postiji u formi ormarića TS1 i prenosivih torbica TT1.

Higijenski proizvodi

Grupa proizvoda opšte upotrebe.

Kontakt

Sedište:
Dr. Drage Ljočić 3, 11000 Beograd

Adresa za prijem pošte:
Sinđelićeva br. 4, 11000 Beograd

Tel: +381 11 322 72 74
Fax: +381 11 334 74 82;
Call centar: +381 11 334 95 51