Galenika Pharmacia je kompanija usmerena  ka budućnosti i novim tehnologijama u zdravstvu a za cilj ima unapređenje kvaliteta života.
Nastala je iz Galenika holding preduzeća i nasledila poznati žig nastao daleke 1949. godine. Samostalno posluje kao pravno lice od 17.10.2012. godine.

Nakon perioda intenzivnog rada i razvoja uspeli smo da obezbedimo lidersku poziciju na tržištu. Uspešnost kompanije na duži rok za nas znači biti ekološki i socijalno odgovorna kompanija, biti u mogućnosti da ostvarivanjem poslovnog uspeha doprinesemo društvu i zaštiti životne sredine.

Galenika Pharmacia je 2013. godine pokrenula projekat razvoja proizvodnje u nekoliko sektora.

Prvi sektor: Proizvodnja sterilnih i nesterilnih kompresa, flastera, hanzaplasta i drugog zavojnog materijala.

Drugi sektor: Distribucija medicinskih sredstava na teritoriji Republike Srbije i okolnih zemalja.

Treći sektor: Proizvodnja kompleta za pružanje prve pomoći (ormarić TS1 i torbica TT1), auto i moto apoteka kao i  kompleta za pružanje prve pomoći zaposlenim u vandrednim situacijama i elementarnim nepogodama (ormarići TS3 i TS4 i torbice TT3 i TT4).

Poseban akcenat se stavlja na pokretanje pogona za sterilizaciju medicinskih sredstava i ostalih proizvoda koji su podložni sterilizaciji kao i sakupljanje i tretman farmaceutskog, medicinskog i laboratorijskog otpada.

MISIJA

Kvalitetom naših proizvoda i usluga kao i profesionalnošću i znanjem opravdavamo poverenje svojih korisnika i saradnika već dugi niz godina.  Naše ključne vrednosti objedinjuje korporativni slogan: POUZDANO VAŠI!

VIZIJA

Galenika Pharmacia je kompanija usmerena  ka budućnosti i novim tehnologijama u zdravstvu a za cilj ima unapređenje kvaliteta života, primenjujući najsavremenije tehnologije u  proizvodnji i najviše standarde u poslovanju. Naša vizija je da se razvijamo sa stabilnom pozicijom na tržištu, otvoreni za nove saradnje i partnerstva.