Galenika Pharmacia je domaći proizvođač. U okviru proizvodnje nalazi se više sektora i pogona.

Bavimo se proizvodnjom:

Sterilnih i nesterilnih kompresa, flastera, hanzaplasta, zavojnog materijala i sanitetskog materijala.

Auto apoteke Tip A i Tip B

Ormarići i torbice za prvu pomoć