Galenika Pharmacija obavlja kompletnu proceduru prikupljanja, transporta i tretmana farmaceutskog, medicinskog i laboratoriskog otpada.