Na osnovu Zakona o vanrednim situacijama, Uredbi o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (,,Sl. Glasnik RS, br. 3/2011), neophodno je posedovanje kompleta za pružanje prve pomoći kod elementarnih nepogoda i vandrednih situacija. Postoje u formi ormarića: TS3 / TS4 kao i torbica TT3 / TT4.

TORBICA TT3 – Namenjen za 1-20 zaposlenih

TORBICA TT3 – Namenjen za 2-100 zaposlenih