PRVI ZAVOJ - STERILAN – Z03
Article Image

Tehničke karakteristike:

Sterilno medicinsko sredstvo, sastoji se od zavoja, rolanog i rezanog iz gaze i jastučića od vate omotanog u gazu. Izrađuju se u cetiri osnovna tipa i to tip 0, tip 1, tip 2 i tip 3. Upotrebljavaju se u situacijama potrebe sterilnog zbrinjavanja rana

Naziv/dimenzije Jed. mere Transp. pakovanje Kataloški broj Br.P.
Tip 0 (5cm x 3m) jastuče(5cm x 5cm) kom. 1000 Z0301
Tip 1 (8cm x 3m) jastuče(9cm x 11cm) kom. 800 Z0302
Tip 2 (10cm x 5m) jastuče(12cm x 10cm) kom. 500 Z0303
Tip 3 (12cm x 5m) jastuče(16cm x 12cm) kom. 100 Z0304


Kontaktirajte nas