ELASTIČNI ZAVOJ – Z04
Article Image

Tehničke karakteristike:

Elastični zavoji su nesterilno medicinsko sredstvo Klase I kategorije 10 prema Zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima (“Sl. glasnik Srbije br. 30/2010 od 07.05.2010.god.) i Direktivi o medicinskim sredstvima (MDD 93/42/EEC; 2007/47/EEC). Elastični zavoji su nesterilan sanitetski tkani priozvod raznih širina i dužina. Izradjuju se od kombinacije elastičnog prediva sa različitom istegljivošću. Pakuju se pojedinačno u štampanu ambalažu od polipropilena. Elastični zavoji su namenjeni za pričvršćivanje sterilne gaze i sterilnih kompresa u generalnom tretmanu rana, kao I za kompresiju ostalog zavojnog materijala. Mogu se koristiti pri zaustavljanju krvarenja (kompresivni zavoj) kao i za imobilizaciju.

Naziv/dimenzije Jed. mere Transp. pakovanje Kataloški broj Br.P.
Elastični Zavoj 4cm x 3m kom. 400 Z0401
Elastični Zavoj 4cm x 5m kom. 300 Z0402
Elastični Zavoj 4cm x 10m kom. 200 Z0403
Elastični Zavoj 8cm x 3m kom. 350 Z0404
Elastični Zavoj 8cm x 5m kom. 250 Z0405
Elastični Zavoj 8cm x 10m kom. 150 Z0406
Elastični Zavoj 10cm x 3m kom. 300 Z0407
Elastični Zavoj 10cm x 5m kom. 200 Z0408
Elastični Zavoj 10cm x 10m kom. 100 Z0409


Kontaktirajte nas